ส่งของชิ้นใหญ่

 เปรียบเทียบ ขนส่งของหนัก 50 กิโล และ 100 กิโล ขนส่งทางไหนดี?